Mijn favorieten

Terug naar de resultaten
Verkocht
Heiakkerstraat in Veghel 5464 TB

Heiakkerstraat

5464 TB Veghel
Vraagprijs € 175.000,- v.o.n.
0413-378921

Kenmerken

Soort object Bouwgrond
Lees meer

Omschrijving

Mogelijkheid om een vrijstaand woonhuis te bouwen op een bouwperceel van ca. 500 m2.
Het perceel in gelegen in een landelijke omgeving met een vrij uitzicht.

Algemene kenmerken

Kadastrale gegevens : Veghel, N 1526
Perceel oppervlak : ca. 500 m²
...
Lees meer

Omschrijving

Mogelijkheid om een vrijstaand woonhuis te bouwen op een bouwperceel van ca. 500 m2.
Het perceel in gelegen in een landelijke omgeving met een vrij uitzicht.

Algemene kenmerken

Kadastrale gegevens : Veghel, N 1526
Perceel oppervlak : ca. 500 m²

Bestemming

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het wonen in woningen;
b. bij het wonen behorende voorzieningen, zoals erven en tuinen;
c. de uitoefening van een beroep of bedrijf aan huis of kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
alsmede voor:
d. het hobbymatig houden van vee;
met de daarbij behorende:
e. groen- en speelvoorzieningen;
f. voorzieningen van algemeen nut;
g. parkeervoorzieningen;
h. waterlopen en waterpartijen;
i. waterhuishoudkundige voorzieningen;
j. werken, geen bouwwerken zijnde zoals de aanleg van verhardingen ten behoeve van paden
(waaronder brandgangen), in- en uitritten, terrassen en de aanleg van siertuin en/of gazon,
alsmede parkeerplaatsen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Algemeen
Voor het bouwen gelden de volgende algemene regels:
a. op of in de in lid 4.1 genoemde gronden mogen uitsluitend in de bestemming passende
bouwwerken worden gebouwd;
b. de afstand van bouwwerken tot de weg waaraan wordt gebouwd mag, uitgezonderd erf- en
terreinafscheidingen, niet minder bedragen dan 5 meter, tenzij de bestaande afstand tot de
weg kleiner is, dan geldt de bestaande afstand voor het bestaande bouwwerk als minimale
afstand tot de weg;
c. de afstand van bouwwerken tot de bouwperceelsgrens mag, met inachtneming van lid b en
uitgezonderd erf- en terreinafscheidingen, niet minder bedragen dan 3 meter, tenzij de
bestaande afstand kleiner is, dan geldt de bestaande afstand voor het bestaande bouwwerk
als minimale afstand tot de weg.

4.2.2 Woningen
Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels;
a. per aanduidingsvlak 'maximum aantal wooneenheden' is maximaal het het ter plaatse
aangegeven aantal wooneenheden toegestaan;
b. er zijn uitsluitend vrijstaande woningen toegestaan;
c. woningen mogen, voor zover er sprake is van bestaande woningen, uitsluitend worden
gebouwd ter plaatse van de bestaande funderingen en, in geval van uitbreiding, daar direct op
aansluiten;
d. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 meter;
e. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 meter;
f. de inhoud van een woning inclusief aan- en uitbouwen en aangebouwde bijgebouwen mag niet
meer bedragen dan 750 m³, met dien verstande dat:
NL.IMRO.1948.MAR002BP0012018P-ON01 Pagina: 17 van 31 Datum:19-04-2018
1. indien de inhoud op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan al
meer bedraagt dan 750 m³, de bestaande inhoud geldt als maximaal toegestane inhoud;

4.2.3 Bijbehorende bouwwerken bij woningen
Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken bij woningen gelden de volgende regels;
a. de gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande bijgebouwen en overkappingen mag per woning
niet meer bedragen dan 100 m²;
b. in afwijking van het bepaalde onder lid 4.2.3, onder a mag de bebouwde oppervlakte, exclusief
de oppervlakte van de woning en bijbehorende bouwwerken bij de woning, niet meer bedragen
dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte';
c. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter;
d. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 meter;
e. de afstand van vrijstaande bijgebouwen tot de woning, aan- en uitbouwen en aangebouwde
bijgebouwen mag niet minder bedragen dan 3 meter;
f. de afstand van vrijstaande bijgebouwen en overkappingen tot de woning, aan- en uitbouwen en
aangebouwde bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 30 meter;
g. vrijstaande- en aangebouwde bijgebouwen en overkappingen dienen op een afstand van ten
minste 1 meter achter de voorgevelrooilijn van de woning te worden gebouwd.

Voor de overige voorwaarde c.q. mogelijkheden is het bestemmingsplan op te vragen via Raadhage Makelaardij.

Algemeen
- De bouwkavel wordt opgeleverd in de huidige staat.
- Bodemonderzoek is bekend bij de gemeente (2018)
- De koper heeft vrije keuze voor architect / aannemer;
Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 175.000,- vrij op naam Aanvaarding In overleg Bouwvorm Soort object Bouwgrond Bouwvorm N.v.t. Bouwgrond Ja Ligging Aan rustige weg, vrij uitzicht, in bosrijke omgeving en landelijk gelegen Indeling Perceeloppervlakte 500 m² Kadasteroppervlakte 500 m² Kadastrale gegevens Gemeente Veghel Sectie N Perceelnummer 1526 Oppervlakte 500 m² Eigendomssituatie Volle eigendom

Brochure

Gebruik het onderstaande formulier om de brochure van deze woning te downloaden.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Neem contact met ons op

Om de inhoud van deze pagina aan te passen dient u in het Realworks Systeem CMS pagina 'Neem contact met ons op' wijzigen.
Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring

Brochure

Bedankt voor uw interesse. U ontvangt de brochure per email.

Contact

Bedankt voor uw reactie. We zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.